Næring > Avtaler

Avtaler

Avtaler og kontrakter er grunnstammen for et fungerende næringsliv, og regulerer sammen med lover og forsikrifter hvordan partene kan eller skal opptre.

En god kontrakt kan være avgjørende for verdiskapning og for å redusere risiko. Det er nødvendig å finne gode og holdbare løsninger som er tilpasset den bransjen en virksomhet opererer i. Våre advokater har kunnskap, erfaring og et løsningsorientert tankesett ved utarbeidelse av ulike kontraktstyper, slik at man i forkant identifiserer de beste løsningene som sikrer deg og din bedrift, tilpasset og skreddersydd etter de formål man ønsker å oppnå.

Dette gjelder for alle typer av avtaler, og omfatter bl.a. arbeidsavtaler, leieavtaler, aksjonæravtaler, kjøpsavtaler, entrepriseavtaler, samarbeidsavtaler, avtaler i forbindelse med fusjon/oppkjøp av virksomhet, mm.

Primærkontakt

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner

Fredrik Alver

Advokat & Partner

Nicolai Løland Dolva

Advokat & Partner


Thomas Lønstad

Advokat & Partner

Ragnhild Helene Gerhardsen

Advokat

Kontakt oss