Om Alver > Ansatte

Ansatte

Alver Advokatfirma har som hovedmål å gi våre kunder effektiv og inkluderende advokatbistand av høy kvalitet. Våre medarbeidere yter juridiske tjenester av faglig høy kvalitet, i kombinasjon med nødvendig bransje- kunnskap og forretningsforståelse.
Richard Søfteland Jensen

Richard Søfteland Jensen

Advokat & Partner

Mobil: 970 67 270
rsj@alver.as
Les mer
Lukk

Richard er vår styreleder, og leder vårt kontor på Gjøvik. Han har arbeidet som advokat siden 1999, med hovedvekt på selskapsrett, kontraktsrett, entrepriserett og eiendom, i tillegg til at han løpende har oppdrag som bostyrer i konkurs- og dødsboer. Richard er tilknyttet faggruppe for forretningsjus, eiendom og entreprise, samt restrukturering og insolvens, og har styreverv i lokale virksomheter. Han har bl.a. erfaring fra Advokatfirmaet Schjødt i Oslo og som dommerfullmektig i Toten tingrett (nå Gjøvik tingrett), og har tidligere vært leder av kontrollkomiteen i Totens Sparebank. Utover jobben som advokat er han også styreleder i Vind Idrettslag på Gjøvik.

Lars Harald Rylandsholm

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Mobil: 924 82 278
lhr@alver.as
Les mer
Lukk

Lars Harald er vår daglige leder, og er leder av faggruppen for eiendom og entreprise. Gjennom over 20 år som advokat har Lars Harald arbeidet bredt med tvisteløsning og rådgivning særlig innen selskapsrett, eiendom og entreprise, kontraktsrett, og arbeidsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring, har vært voldgiftsdommer og benyttes jevnlig som foredragsholder. Han har tidligere vært kontorsjef i Songdalen kommune og dommerfullmektig i Hammerfest tingrett før han begynte i Advokatfirmaet Alver AS. I tillegg har han løpende styreverv i lokale virksomheter.


Jan Kjetil Brekken

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner

Mobil: 995 51 438
jkb@alver.as
Les mer
Lukk

Jan Kjetil har bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning for private og offentlige virksomheter innen sine kompetanseområder, spesielt innen arbeidsrett, kontrakter, eiendom og entreprise, i tillegg til løpende oppdrag som bostyrer i konkursboer. Han er tilknyttet faggruppe for forretningsjus samt eiendom og entreprise. Jan Kjetil er også advokatmekler og påtar seg styreverv i lokale virksomheter. Han har arbeidet som advokat siden 1998 og har bred prosedyreerfaring. Jan Kjetil har tidligere erfaring som politifullmektig ved Vestoppland Politidistrikt, dommerfullmektig i Oslo byfogdembete og fra Rime Advokatfirma i Oslo.

Elisabeth Marie Bendixen

Elisabeth Marie Bendixen

Advokat & Partner

Mobil: 481 27 088
eb@alver.as
Les mer
Lukk

Elisabeth er tilknyttet våre faggrupper for forretningsjus, eiendom og entreprise samt personrett. Hun arbeider blant annet med kontraktsrett, eiendom og entreprise, plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, barnevern, arv og skifte. Elisabeth har en svært allsidig bakgrunn med 10 år som kommuneadvokat i Ringsaker kommune, dommerfullmektig i Oslo tingrett, hhv. dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer i Toten tingrett (nå Gjøvik tingrett), samt rådgiver i Utenriksdepartementet. Elisabeth er leder av Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet Reinsvoll.


Fredrik Alver

Fredrik Alver

Advokat & Partner

Mobil: 475 00 547
fa@alver.as
Les mer
Lukk

Fredrik er tilknyttet faggruppe for forretningsjus og har bred erfaring med rådgivning til nasjonale og internasjonale virksomheter innen forretningsjuridiske områder, særlig innen fagområdene selskapsrett, konkurranserett og offentlige anskaffelser. Fredrik arbeider også med rådgivning innen personvern/GDPR. Han har arbeidet som advokat siden 2013 og har bakgrunn fra Advokatfirmaet Arntzen de Besche i Oslo. I tillegg til sin rolle som advokat i Alver, er Fredrik styremedlem i både Lillehammer Fotballklubb og Lillehammer Lawn Tennisklubb.

Nicolai Løland Dolva

Nicolai Løland Dolva

Advokat & Partner

Mobil: 481 59 993
nd@alver.as
Les mer
Lukk

Nicolai er tilknyttet faggruppene for forretningsjus og fast eiendom. Han har særlig kompetanse innenfor arbeidsrett, selskapsrett og kontraktsrådgivning, samt idrettsjuridiske problemstillinger. Nicolai har tidligere erfaring fra NISO og Advokatfirmaet Lund & Co i Oslo. Nicolai innehar flere styreverv og er fast oppnevnt voldgiftsdommer i Norges Fotballforbund. I tillegg til å være advokat hos oss er Nicolai ansatt som universitetslektor ved NTNU, hvor han er ansvarlig for emnet forretningsjus. Han foreleser også i idrettsjuss på HiNN og er leder av Advokatforeningen i Oppland.


Thomas Lønstad

Thomas Lønstad

Advokat & Partner

Mobil: 416 42 624
tl@alver.as
Les mer
Lukk

Thomas er tilknyttet vår faggruppe for forretningsjus og fast eiendom, og bistår klienter både i og utenfor næring med alle aspekter ved fast eiendom, herunder plan- og bygningsrett og regulatoriske forhold. Han har særlig bred erfaring med eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling og leie av næringseiendom. Thomas har også et titalls oppdrag som oppgjørsmegler hvert år – både i forbindelse med større næringseiendomstransaksjoner og ved overdragelse av eiendom mellom privatpersoner. Han har sin bakgrunn fra eiendomsavdelingen i Advokatfirmaet Thommessen i Oslo.

Charlotte Kirkeby Nordengen

Charlotte Kirkeby Nordengen

Advokat (i permisjon)

Mobil: 90 99 12 67
ckn@alver.as
Les mer
Lukk

Charlotte er del av faggruppene for eiendom og entreprise, forretningsjus og personrett. Charlotte har bred kompetanse på eiendoms- og entrepriserettslige spørsmål for entreprenører, byggherrer og utbyggere, samt juridiske problemstillinger innen generell kontraktsrett. Hun har også god og bred erfaring med arv og skifte. Charlotte har bakgrunn som advokat fra Advokatfirmaet Hjort i Oslo, med advokatbevilling i 2018, foruten at hun har vært dommerfullmektig i Hedmarken / Østre Innlandet tingrett på Hamar. Hun har erfaring både med juridisk rådgivning og prosedyre.


Ragnhild Helene Gerhardsen

Ragnhild Helene Gerhardsen

Advokat

Mobil: 464 28 883
rhg@alver.as
Les mer
Lukk

Ragnhild er tilknyttet faggruppe for forretningsjus og fast eiendom. Hun har særlig kompetanse innen juridiske problemstillinger relatert til eiendomsrett, plan- og bygg og generell kontraktsrett. Ragnhild har tidligere erfaring fra Advokatfirmaet BAHR i Oslo.

Linn Heen Bjerkelund

Linn Heen Bjerkelund

Advokat

Mobil: 948 43 469
lbj@alver.as
Les mer
Lukk

Linn startet som advokatfullmektig hos oss i januar 2022 og har vært advokat siden 2024. Hun jobber bredt innenfor firmaets ulike rettsområder, hovedsakelig med juridiske problemstillinger tilknyttet barne- og familierett, samt strafferett. Hun har bred prosedyreerfaring innenfor flere rettsområder. Linn studerte ved Universitetet i Oslo og jobber til daglig ved vårt Gjøvik-kontor.


Lone Dreierstad Neby

Lone Dreierstad Neby

Advokat

Mobil: 918 76 384
ldn@alver.as
Les mer
Lukk

Lone er tilknyttet faggruppene for personrett, restrukturering/insolvens og fast eiendom og entreprise. Hun har bred kompetanse innenfor bank og finans samt spørsmål knyttet til inkasso. Lone arbeider bredt innenfor firmaets ulike rettsområder. Hun har bakgrunn som advokat fra inkassoselskapet Kredinor og har prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett.

Hans Jørgen Graffer Grøtta

Hans Jørgen Graffer Grøtta

Advokat

Mobil: 976 51 032
hjg@alver.as
Les mer
Lukk

Hans Jørgen er tilknyttet faggruppene for forretningsjus og fast eiendom. Han har særlig kompetanse innenfor avtale- og kontraktsrådgivning, herunder i forbindelse med kjøp, salg, og leie mv. Hans Jørgen har bakgrunn fra Advokatfirmaet Grette AS, Norges Automobil-Forbund og Advokatfirmaet Hartz & Co AS. Han bistår både privatpersoner og selskaper, og gjennom eksternadvokat-avtale med Norges Automobil-Forbund bistår Hans Jørgen dessuten NAF-medlemmer i saker tilknyttet bil, bilhold og ifm. trafikkrelaterte problemstillinger.  


Berit K. Gundersen

Berit K. Gundersen

Advokatassistent

Mobil: 920 57 988
bkg@alver.as
Les mer
Lukk

Berit er vår Advokatassistent DNA og tilknyttet kontoret på Lillehammer. Med bakgrunn innenfor bedriftsøkonomi og jus, samt over 20 år hos Alver, har hun opparbeidet relevant kompetanse og erfaring innenfor en rekke av firmaets fagområder. Hun bistår advokatene bl.a. innenfor konkurs- og dødsbobehandling, akkordløsning, selskapsstiftelse, eiendom, arv og skifte. Berit er godkjent medhjelper ved eiendomsoppgjør.

Synne Arnesen

Synne Arnesen

Sekretær

Mobil: 920 57 782
sa@alver.as
Les mer
Lukk

Synne er sekretær og er den første du møter ved vårt kontor på Lillehammer. I tillegg til å ta godt imot våre kunder i resepsjonen og på sentralbordet, hjelper hun til der det trengs og bistår i den løpende sakshåndteringen for alle firmaets advokater. Synne har bakgrunn fra kundeservice og som regnskapsmedarbeider. Hun har jobbet i Alver siden 2014.


Ann Mari Sangolt

Ann Mari Sangolt

Sekretær

Mobil: 464 18 680
ams@alver.as
Les mer
Lukk

Ann Mari har jobbet hos oss som sekretær siden 2006, og er den som tar imot deg ved vårt kontor på Gjøvik. Hun betjener resepsjonen og sentralbordet, og bistår advokatene i den løpende saksbehandlingen, og utfører en rekke oppgaver særlig knyttet til konkurs- og dødsbobehandling, samt eiendomsoppgjør. Ann Mari har fagbrev i kontorfag, er utdannet advokatsekretær ved Utdanningshuset, og er i tillegg godkjent medhjelper ved eiendomsoppgjør.

Hege Anita Engen

Hege Anita Engen

Sekretær

Mobil: 920 64 682
hae@alver.as
Les mer
Lukk

Hege Anita jobber som advokatsekretær med hovedoppgaver innen økonomi. I tillegg til løpende sekretæroppgaver bistår hun ledelsen med løpende økonomirapportering og kontroll. Hun har ansvar for fakturering og oppfølging av kundefordringer, og er bindeleddet mellom firmaet og regnskapsfører/revisor. Hege Anita bl.a. erfaring som regnskapsfører og har tatt advokatsekretærutdanning gjennom Utdanningshuset.