Om Alver > Ansatte

Ansatte

Alver Advokatfirma har som hovedmål å gi våre kunder effektiv og inkluderende advokatbistand av høy kvalitet. Våre medarbeidere yter juridiske tjenester av faglig høy kvalitet, i kombinasjon med nødvendig bransje- kunnskap og forretningsforståelse.
Erik Alver

Erik Alver

Advokat & Partner

Mobil: 928 92 990
ea@alver.as
Les mer
Lukk

Erik er leder av firmaets faggruppe for forretningsjus, og har lang og bred erfaring innen de fleste forretningsjuridiske områder. Særlig ekspertise har han innen fagområdene selskapsrett, skatterett, transaksjoner (omorganisering, kjøp og salg av virksomhet) og styrearbeid. Erik har mer enn 30 års erfaring som advokat. Han tidligere vært dommerfullmektig i Sør-Gudbrandsdal tingrett og avdelingssjef i skatteavdelingen ved Oppland fylkesskattekontor.

Er dette deg?

Er dette deg?

Advokat - advokatfullmektig - trainee

Mobil: 612 68 700
post@alver.as
Les mer
Lukk

Vi tar din karriere på alvor, og legger til rette for personlig utvikling, rett fokus og nok fleksibilitet for at din hverdag skal være optimal. Vi tilbyr moderne lokaler i sentrum av Lillehammer og Gjøvik med en variert arbeidshverdag, mulighet for mye ansvar, og ikke minst kan vi love deg at det skal være gøy på veien. Det er svært gode muligheter for prosedyre dersom du er interessert i det.

Les mer og legg gjerne igjen en søknad på vår karriereportal.


Jan Kjetil Brekken

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner

Mobil: 995 51 438
jkb@alver.as
Les mer
Lukk

Jan Kjetil har bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning for private og offentlige virksomheter innen sine kompetanseområder, spesielt innen arbeidsrett, kontrakter, eiendom og entreprise, i tillegg til løpende oppdrag som bostyrer i konkursboer. Han er tilknyttet faggruppe for forretningsjus samt eiendom og entreprise. Jan Kjetil er også advokatmekler og påtar seg styreverv i lokale virksomheter. Han har arbeidet som advokat siden 1998 og har bred prosedyreerfaring. Jan Kjetil har tidligere erfaring som politifullmektig ved Vestoppland Politidistrikt, dommerfullmektig i Oslo byfogdembete og fra Rime Advokatfirma i Oslo.

Richard Søfteland Jensen

Richard Søfteland Jensen

Advokat & Partner

Mobil: 970 67 270
rsj@alver.as
Les mer
Lukk

Richard er vår styreleder, og leder vårt kontor på Gjøvik. Han har arbeidet som advokat siden 1999, med hovedvekt på selskapsrett, kontraktsrett, entrepriserett og eiendom, i tillegg til at han løpende har oppdrag som bostyrer i konkurs- og dødsboer. Richard er tilknyttet faggruppe for forretningsjus, eiendom og entreprise, samt restrukturering og insolvens, og har styreverv i lokale virksomheter. Han har bl.a. erfaring fra Advokatfirmaet Schjødt i Oslo og som dommerfullmektig i Toten tingrett (nå Gjøvik tingrett), og har tidligere vært leder av kontrollkomiteen i Totens Sparebank. Utover jobben som advokat er han også styreleder i Vind Idrettslag på Gjøvik.


Lars Harald Rylandsholm

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Mobil: 924 82 278
lhr@alver.as
Les mer
Lukk

Lars Harald er vår daglige leder, og er leder av faggruppen for eiendom og entreprise. Gjennom over 20 år som advokat har Lars Harald arbeidet bredt med tvisteløsning og rådgivning særlig innen selskapsrett, eiendom og entreprise, kontraktsrett, og arbeidsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring, har vært voldgiftsdommer og benyttes jevnlig som foredragsholder. Han har tidligere vært kontorsjef i Songdalen kommune og dommerfullmektig i Hammerfest tingrett før han begynte i Advokatfirmaet Alver AS. I tillegg har han løpende styreverv i lokale virksomheter.

Marianne Stein

Marianne Stein

Advokat 

Mobil: 952 22 586
ms@alver.as
Les mer
Lukk

Marianne er leder av firmaets faggruppe for personrett. Hun har bred erfaring med tvisteløsning og omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett i saker etter barneloven, barnevernloven og som fast oppnevnt bistandsadvokat.  Marianne har 15 års erfaring som advokat, samt bred ledererfaring fra flere departementer.


Ellen Beate Lunde

Ellen Beate Lunde

Advokat & Partner

Mobil: 977 58 780
ebl@alver.as
Les mer
Lukk

Ellen Beate er tilknyttet faggruppe for forretningsjus og personrett, samt eiendom og entreprise. Hun har lang erfaring med juridisk rådgivning innenfor sine kompetanseområder, spesielt skatte- og selskapsrett, generasjonsskifte, samt personvern/GDPR. Hun har arbeidet som advokat siden 2006, og har tidligere vært rådgiver i Finansdepartementet, dommerfullmektig ved Senja tingrett og advokat i Advokatfirmaet Haavind i Oslo. Ellen Beate er i tillegg medlem i Skatteklagenemnda.

Øystein Skurdal
Advokat Øystein Skurdal

Øystein Skurdal

Advokat & Partner

Mobil: 924 22 821
os@alver.as
Les mer
Lukk

Øystein er tilknyttet faggruppe for forretningsjus, eiendom og entreprise, samt restrukturering og insolvens Han har bakgrunn fra Klima- og miljødepartementet og som dommerfullmektig ved Nord-Gudbrandsdal tingrett, og har bred erfaring innen offentlig forvaltning, tvisteløsning og prosedyre. Øystein arbeider i hovedsak med kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold. Han har også kompetanse innen gjeldsforhandling, insolvens og tvangsfullbyrdelse. Øystein påtar seg også jevnlig oppdrag som forsvarer i straffesaker.


Finn Eirik Johansson Madsen

Finn Eirik Johansson Madsen

Advokat

Mobil: 911 39 254
fm@alver.as
Les mer
Lukk

Finn Eirik er tilknyttet faggruppe for personrett, samt eiendom og entreprise. Han har bred erfaring med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre for både privatpersoner og virksomheter, og jobber særlig med arv og skifte, barnevern og foreldretvister, eiendom og entreprise, forbrukersaker, forvaltningsrett, konkurs og pengekrav. Finn Eirik tar også jevnlig oppdrag som forsvarer i straffesaker. Finn Eirik har prosedyreerfaring fra nemnder, tingrett og lagmannsrett. Han har tidligere  arbeidserfaring fra Fylkesmannen i Oppland (Fylkesmannen i Innlandet) og Namsfogden i Oslo.

Elisabeth Marie Bendixen

Elisabeth Marie Bendixen

Advokat

Mobil: 481 27 088
eb@alver.as
Les mer
Lukk

Elisabeth er tilknyttet våre faggrupper for forretningsjus, eiendom og entreprise samt personrett. Hun arbeider blant annet med kontraktsrett, eiendom og entreprise, plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, barnevern, arv og skifte. Elisabeth har en svært allsidig bakgrunn med 10 år som kommuneadvokat i Ringsaker kommune, dommerfullmektig i Oslo tingrett, hhv. dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer i Toten tingrett (nå Gjøvik tingrett), samt rådgiver i Utenriksdepartementet. Elisabeth er leder av Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet Reinsvoll.


Fredrik Alver

Fredrik Alver

Advokat

Mobil: 475 00 547
fa@alver.as
Les mer
Lukk

Fredrik er tilknyttet faggruppe for forretningsjus og har bred erfaring med rådgivning til nasjonale og internasjonale virksomheter innen forretningsjuridiske områder, særlig innen fagområdene selskapsrett, konkurranserett og offentlige anskaffelser. Fredrik arbeider også med rådgivning innen personvern/GDPR. Han har arbeidet som advokat siden 2013 og har bakgrunn fra Advokatfirmaet Arntzen de Besche i Oslo. I tillegg til sin rolle som advokat i Alver, er Fredrik styremedlem i både Lillehammer Fotballklubb og Lillehammer Lawn Tennisklubb.

Nicolai Løland Dolva

Nicolai Løland Dolva

Advokat

Mobil: 481 59 993
nd@alver.as
Les mer
Lukk

Nicolai er tilknyttet faggruppe for forretningsjus og fast eiendom. Han har særlig kompetanse innenfor arbeidsrett, selskapsrett og kontraktsrådgivning, samt idrettsjuridiske problemstillinger. Nicolai har tidligere erfaring fra Advokatfirmaet Lund & Co i Oslo, og som advokatfullmektig i NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon). Nicolai innehar styreverv og er fast oppnenvt voldgiftsdommer i Norges Fotballforbund. Han foreleser også i emnet forretningsjus ved NTNU på Gjøvik.


Helle Pharo Glæserud

Helle Pharo Glæserud

Advokatfullmektig

Mobil: 954 62 115
hpg@alver.as
Les mer
Lukk

Helle er en del av faggruppene for eiendom og entreprise, forretningsjus og personrett. Helle har bred erfaring fra rådgivning innen offentlig forvaltning. Hennes kompetanseområder er forvaltningsrett, offentlige anskaffelser, entreprise, kontraktsrett og plan- og bygningsrett. Helle har bakgrunn som rådgiver i Statens vegvesen og Direktoratet for byggkvalitet.

Eirin Leander Aannerud

Eirin Leander Aannerud

Advokat

Mobil: 416 50 732
ela@alver.as
Les mer
Lukk

Eirin er tilknyttet våre faggrupper for fast eiendom og personrett. Hun har bred erfaring fra rådgivning og tvisteløsning for både offentlig forvaltning og privatpersoner, samt prosedering av saker i fylkesnemnd og tingrett. Med blant annet bakgrunn som juridisk rådgiver i Statens vegvesen, har Eirin arbeidet med saker innen entreprise- og kontraktsrett og offentlige anskaffelser. Eirin opptrer også som forsvarer for private parter i barnevernssaker og bistår klienter i straffesaker, ved foreldretvister og barnefordeling, spørsmål om tvungent psykisk helsevern mv.


Berit K. Gundersen

Berit K. Gundersen

Advokatassistent

Mobil: 920 57 988
bkg@alver.as
Les mer
Lukk

Berit er vår Advokatassistent DNA og tilknyttet kontoret på Lillehammer. Med bakgrunn innenfor bedriftsøkonomi og jus, samt over 20 år hos Alver, har hun opparbeidet relevant kompetanse og erfaring innenfor en rekke av firmaets fagområder. Hun bistår advokatene bl.a. innenfor konkurs- og dødsbobehandling, akkordløsning, selskapsstiftelse, eiendom, arv og skifte. Berit er godkjent medhjelper ved eiendomsoppgjør.

Synne Arnesen

Synne Arnesen

Sekretær

Mobil: 920 57 782
sa@alver.as
Les mer
Lukk

Synne er sekretær og er den første du møter ved vårt kontor på Lillehammer. I tillegg til å ta godt imot våre kunder i resepsjonen og på sentralbordet, hjelper hun til der det trengs og bistår i den løpende sakshåndteringen for alle firmaets advokater. Synne har bakgrunn fra kundeservice og som regnskapsmedarbeider. Hun har jobbet i Alver siden 2014.


Ann Mari Sangolt

Ann Mari Sangolt

Sekretær

Mobil: 464 18 680
ams@alver.as
Les mer
Lukk

Ann Mari har jobbet hos oss som sekretær siden 2006, og er den som tar imot deg ved vårt kontor på Gjøvik. Hun betjener resepsjonen og sentralbordet, og bistår advokatene i den løpende saksbehandlingen, og utfører en rekke oppgaver særlig knyttet til konkurs- og dødsbobehandling, samt eiendomsoppgjør. Ann Mari har fagbrev i kontorfag, er utdannet advokatsekretær ved Utdanningshuset, og er i tillegg godkjent medhjelper ved eiendomsoppgjør.

Hege Anita Engen

Hege Anita Engen

Sekretær

Mobil: 920 64 682
hae@alver.as
Les mer
Lukk

Hege Anita jobber som advokatsekretær med hovedoppgaver innen økonomi. I tillegg til løpende sekretæroppgaver bistår hun ledelsen med løpende økonomirapportering og kontroll. Hun har ansvar for fakturering og oppfølging av kundefordringer, og er bindeleddet mellom firmaet og regnskapsfører/revisor. Hege Anita bl.a. erfaring som regnskapsfører og har tatt advokatsekretærutdanning gjennom Utdanningshuset.