Næring > Idrettslag og foreninger

Idrettslag og foreninger

Våre advokater har bred erfaring fra idretts- og foreningsliv gjennom styreverv og advokatarbeid.

Idrettslag og foreninger kan ha en rekke problemstillinger knyttet til utøvelse av sin virksomhet. I tillegg til de ordinære fagområdene som arbeidsrett, selskapsrett, avtalerett mv. kan Advokatfirmaet Alver AS blant annet bistå med:

  • Utforming av sponsoravtaler mellom idrettslag, næringsliv og enkeltutøvere.
  • Rådgivning i forbindelse med overgangssaker for toppidrettsutøvere.
  • Arbeidsrettslige spørsmål for profesjonelle idrettsutøvere og idrettstrenere, herunder også idrettsledere.
  • Tilrettelegging og sikring av kommersielle rettigheter.
  • Organisering og strukturering av foreninger og idrettslag.
  • Bistand i forbindelse med utarbeidelse og håndheving av vedtekter.
  • Rådgivning og bistand til utforming av kontrakter til arrangører av større arrangementer.

Vi har også advokater som påtar seg oppdrag som voldgiftsdommer i saker relatert til sport og idrett.

Primærkontakt

Nicolai Løland Dolva

Advokat & Partner

Kontakt oss