Næring > Personvern - GDPR

Personvern - GDPR

EUs personvernforordning er gjennomført i norsk rett ved vedtakelsen av en ny personopplysningslov. Kravene for norske virksomheter i relasjon til håndteringen og sikringen av personvern er strammet inn ved denne lovendringen

Dette gjelder både ved at det innføres nye og tydeligere krav til rutiner, informasjon, dokumentasjon og etterlevelse, i tillegg til at det sanksjoneres strengere ved eventuelle brudd på regelverket. Regelverket setter rammene for alle selskapers behandling av personopplysninger om kunder, leverandører, samarbeidspartnere og om egne ansatte.

Alver Advokatfirma bistår jevnlig klienter med kvalitetssikring av alle personvernrutiner og -dokumenter. Dette inkluderer tjenester som kartlegger behov ved å vurdere hvilke personopplysninger som behandles i virksomheten i tillegg til konkret risikovurdering og tiltak for bedre internkontroll. Vi kan rådgi din bedrift med utarbeidelse av alle nødvendige dokumenter slik som bl.a. personvernerklæringer, samtykkeerklæringer, interne dokumenter for avvikshåndteringer, sletterutiner, mm.

Primærkontakt

Fredrik Alver

Advokat & Partner

Kontakt oss