Næring > Arbeidsrett (for arbeidsgiver)

Arbeidsrett (for arbeidsgiver)

Våre advokater har bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrettslige problemstillinger.

I Advokatfirmaet Alver AS har vi advokater som er spesialisert på arbeidsrettslige spørsmål, og som har bred erfaring innen alle relevante fagfelt. I tillegg til erfaring fra advokatarbeid har vi advokater med erfaring fra arbeidsrettslige foreninger, hvilket gjør oss særlig rustet til å ivareta den kollektive arbeidsretten i din virksomhet, herunder tariffrettslige spørsmål mv. Vi legger vekt på å gi konkrete råd og ivareta klientens interesser best mulig. Gjennom godt og grundig forarbeid og dokumentasjon kan de fleste problemer og konflikter unngås.

Vi bistår blant annet i forbindelse med:

 • Ansettelser
 • Arbeidsavtaler
 • Inscentivordninger, bonus- og opsjonsordninger
 • Konkurranse-, kunde-, og rekrutteringsklausuler
 • Varsling
 • Personvern / Innsyn i e-post mv
 • Arbeidsreglement
 • Suspensjon
 • Omorganiseringer, nedbemanning og permittering
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Tvister / forhandlinger
 • Sluttavtale
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Oppkjøp
 • Inn-/utleie av arbeidskraft
 • Tariffavtaler
 • Vaktavtaler / særavtaler


Relaterte artikler: Nylig avsagt dom: Reisetiden ble konstatert til å være arbeidstid.

 

Primærkontakt

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Nicolai Løland Dolva

Advokat & Partner

Kontakt oss