Næring > Eiendom og entreprise > Leiekontrakter for bolig og næring

Leiekontrakter for bolig og næring

Advokatfirma Alver bistår både med utarbeidelse av leiekontrakter for fast eiendom, og i forbindelse med tvister eller uenigheter som oppstår under eller i etterkant av et leieforhold.

Vår erfaring er at et ryddig leieforhold alltid starter med en ryddig leiekontrakt. Enten du skal leie ut eller leie eiendom anbefaler vi at du tar kontakt for å få bistand med utarbeidelse eller gjennomgang av leiekontrakten. Dersom det har oppstått en konflikt i leieforholdet, bistår vi gjerne i saker om:

  • Tvister om leiepris
  • Mangler ved leieobjektet
  • Skader på eiendom
  • Oppsigelse og heving av leiekontrakt
  • Utkastelse
  • Tilbakehold og utbetaling av depositumsbeløp
  • Fremleie
Primærkontakt

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Nicolai Løland Dolva

Advokat & Partner

Thomas Lønstad

Advokat & Partner


Ragnhild Helene Gerhardsen

Advokat

Kontakt oss