Privat > Idrettsjuridiske problemstillinger

Idrettsjuridiske problemstillinger

Trenere, utøvere og andre aktører i idretten opplever ofte at de har behov for juridisk bistand i relasjon til utøvelsen av sitt virke. Dersom du har behov for advokathjelp får du hos Alver Advokatfirma spesialisert kompetanse og advokater som kjenner idrettens lovverk og egenart.

Alver Advokatfirma tilbyr spesialiserte advokater som forstår og kjenner din hverdag som aktør i idretten. Vi har erfaring med å bistå store organisasjoner, enkeltpersoner, tillitsvalgte og større idrettsklubber i deres virke både i og utenfor idretten.

Juridiske problemstillinger i idretten kan være regulert av alminnelige regler eller av idrettsinternt regelverk. I tillegg til bistand i ordinære rettsforhold omfatter Alver Advokatfirmas rådgivning til aktørene i idretten blant annet;

  • Inngåelse og avslutning av arbeids- og oppdragsavtaler for trenere, utøvere og andre arbeidstakere i idretten.
  • Kontraktsforhandlinger.
  • Antidoping og straffesaker etter NIFs lov.
  • Avtaler og sponsoravtaler med næringsliv.
  • Lisensreglement.

Våre advokater har lang erfaring med idrettsjuridiske problemstillinger og foreleser fast i i idrettsjuss-emnet på Høgskolen i Innlandet.

Primærkontakt

Nicolai Løland Dolva

Advokat & Partner

Kontakt oss