Privat > Eiendom > Jordskifte

Jordskifte

Jordskiftedomstolene er særdomstoler som behandler enkelte sakstyper knyttet til fast eiendom. Domstolens formål er å sørge for effektiv og rasjonell utnyttelse av eiendommer og ressursene som er knyttet til disse, slik at dette er til det beste for eiere, rettighetshavere og samfunnet for øvrig.

Jordskifte er en praktisk rettet prosessform med lange historiske røtter, og det var behovet for å rette opp i uhensiktsmessig oppdeling og sammenblanding av landbruksteiger som dannet grunnlaget for ordningen. I dag er Jordskifterettens rolle videre enn dette.

Jordskiftedomstolene har kompetanse til å avgjøre saker om endring og fastsetting av eiendomsforhold og rettigheter, fastsetting av grenser, og avholdelse av skjønn.

Flere av våre advokater har lang erfaring med utredning av eiendoms- og rettighetsforhold, og med å føre saker for jordskifteretten.  Jordskifteretten har fokus på finne frem til praktiske løsninger, og retten gir veiledning til parter som ikke er representert ved advokat. Vår erfaring er likevel at mange saker som føres for jordskifterettene er sammensatt, og at det, til tross for rettens veiledning, kreves erfaring for å kunne ivareta sine rettigheter fullt ut. De fleste som opplever konflikter knyttet til fast eiendom vil også ha forsikringsdekning for advokatutgifter, og vi anbefaler derfor å ta kontakt med advokat for å få bistand med slike saker.

Primærkontakt

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner


Kontakt oss