Næring

Privat

BISTAND I STØRRE TVISTESAK VEDRØRENDE BYGGING AV MEIERI

Advokatene Lars Harald Rylandsholm og Nicolai Løland Dolva har gjennom de siste årene bistått den lokale virksomheten 3 TS Industriservice AS og dets ledelse i en større tvistesak vedrørende et meieri på Lillehammer. Lagmannsretten ga vår klient fullt medhold.

LES MER

Les vår blogg

Jobbe i Alver