Næring

Privat

dom delvis opphevet av Høyesterett - Barnevern

 

Advokat Finn Eirik Johansson Madsen har bistått en mor i en barnevernssak gjennom behandling i fylkesnemda, tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.

Les hele artikkelen

Jobbe i Alver