Næring

Privat

FORSLAG TIL NY LOV OM FORRETNINGSHEMMELIGHETER

 

Regjeringen la fredag 18. oktober frem forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter, som vil gi et styrket vern for opplysninger som har kommersiell verdi, dersom loven trer i kraft som ventet fra årsskiftet

LES MER

Les vår blogg

Jobbe i Alver