Næring > Transaksjoner

Transaksjoner

Mange har behov for å vurdere og gjennomføre omorganiseringer av forskjellig art, som generasjonsskifter, fusjoner, fisjoner, omdanninger, oppkjøp og aksjeoverdragelser. Grundig planlegging og kontraktsarbeid er viktig, og det reiser seg en rekke spørsmål av selskapsrettslig og skatterettslig art i denne sammenhengen.

Generasjonsskifte krever grundig planlegging i tide, hvor målet er å komme frem til en avtale som både senior og junior er fornøyd og komfortabel med, i tillegg til at det ikke blir utløst mer skatter og avgifter enn det som er nødvendig og riktig.

Fusjoner og fisjoner reiser selskapsrettslige, skatterettslige og andre problemstillinger som krever grundige og gode vurderinger og kompetanse.

Omdanninger er aktuelt for overgang fra enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap (ANS, DA) til aksjeselskap, og overgang fra aksjeselskap til

Oppkjøp og aksjeoverdragelser er også praktiske eksempler på situasjoner hvor det trengs god juridisk bistand. Her inngår f.eks. verdsettelse av bedriften, due diligence, forhandlinger mellom kjøper og selger, og kontraktsarbeid.

Vi kan tilby god kompetanse på disse områdene, og kan bistå med valg av modell og vurdering og beskrivelse av sentrale forutsetninger, forhandlinger og kontraktsarbeid. Vi foretrekker å bli koblet inn tidlig i planleggingsfasen for å kunne fungere som rådgivere på best mulig måte.

Primærkontakt

Richard Søfteland Jensen

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Fredrik Alver

Advokat & Partner

Nicolai Løland Dolva

Advokat & Partner

Thomas Lønstad

Advokat & Partner


Ragnhild Helene Gerhardsen

Advokat

Kontakt oss