Næring > Eiendom og entreprise

Eiendom og entreprise

For virksomheter dukker det jevnlig opp en rekke spørsmål knyttet til utvikling og drift av eiendom, regulerings- og byggesaker, seksjonering og ekspropriasjon, samt til konkrete entrepriserettslige temaer. Vårt brede team av advokater innen fast eiendom kan bistå effektivt og grundig for å finne de beste løsningene i samråd med deg som kunde.

Eiendomsutvikling

Entrepriserett


Kjøp og salg av fast eiendom

Leiekontrakter for bolig og næring


Regulerings- og byggesaker etter plan- og bygningsloven

Seksjonering av eiendom


Skjønn- og ekspropriasjonsrett