Næring > Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Gjennomføring av offentlige anskaffelser krever innsikt i regelverket for både oppdragsgivere og leverandører. Våre advokater har erfaring innen alle aspekter av anskaffelsesretten og kan tilby din virksomhet merverdi ved å bidra til en smidigere konkurranseprosess fra start til slutt.

Vi bistår både før, under og etter anbudskonkurranser. Vi bistår offentlige oppdragsgivere ved forberedelse og gjennomføring av konkurranser, samt i eventuelle klageprosesser. Til leverandørmarkedet har vi lang erfaring med å kvalitetssikre tilbud før tilbudsinngivelse, bistå i Q&A-prosesser og dermed sikre balanserte konkurranser, innsyn, klageprosesser, kontraktsoppfølging med mer. Vi håndterer selvsagt også tvister ved domstolene og overfor KOFA som er knyttet til ulike klageprosesser og krav om erstatning.

Vi kjenner både det lokale næringsliv og nasjonale markeder godt, og vi har god kommersiell innsikt. Vi er dermed i stand til å bistå din virksomhet på en effektiv måte, ved at vi raskt identifiserer de nødvendige problemstillingene.

I tillegg til bistand i konkrete enkeltsaker tilbyr våre advokater generell kursing og veiledning innen offentlige anskaffelser.

Primærkontakt

Fredrik Alver

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Kontakt oss