Privat > Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning

Både når du er blitt utsatt for en skade eller står i fare for å få ansvaret for en skade, kan du ha behov for advokatbistand. Våre advokater har bred og god erfaring med ulike erstatnings- og forsikringssaker.

Saker om forsikring og erstatning kan gjelde både skade på ting, for eksempel bil eller eiendom, eller det kan gjelde skade på person. Det kan oppstå uenighet om hvem som har ansvaret og/eller uengihet om oppgjøret. Vi vil bistå deg med å avklare om de alminnelige vilkårene for erstatning er oppfylt - ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng. Videre bistår vi deg med å avklare størrelsen på det økonomiske tapet som er oppstått. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen. Blir man ikke enige gjennom forhandlinger, fører vi saken for deg i retten.

Vi bistår både skadevolder og skadelidte med blant annet:

  • Alminnelige erstatningssaker som gjelder bolig og bil.
  • Erstatningskrav knyttet til kontrakter/avtaler.
  • Erstatningskrav mot kommune eller stat.
  • Naturskadeerstatning.
  • Profesjonsansvar (krav mot for eksempel arkitekter, ingeniører, eiendomsmeglere, eller andre rådgivere).
  • Uenighet om ansvar, og uenighet/tvister om forsikringsvilkår.
  • Regresskrav (krav om tilbakebetaling) fra eget forsikringsselskap.
  • Skade på person (yrkesskade, pasientskade, trafikkskade, voldsoffererstatning).
     

I flere saker kan du ha en forsikring som dekker bistand fra advokat. Det hjelper vi deg med å sjekke.

Primærkontakt

Lone Dreierstad Neby

Advokat

Kontakt oss