Advokat Lillehammer

Advokater på Lillehammer

Våre advokater på Lillehammer gir deg bistanden du trenger ut fra din situasjon og dine problemstillinger. Vi tilbyr tjenester i hele Norge, men har kontor på Lillehammer og Gjøvik.

Slik finner du oss på Lillehammer

I Lillehammer finner du advokatene våre sentralt på Storgata 106, på hjørnet mot Tomtegata. 

 

Hva trenger du hjelp med? 

Alver Advokatfirma tilbyr tjenester til både privatpersoner og næringsliv. Velg næring eller privat for å finne tjenestene som er relevante for deg. 

Næring      Privat

Ta kontakt

Ta kontakt for en uforpliktende prat! Du kan bruke vårt kontaktskjema lengst ned på siden, sende oss en e-postmelding eller ringe kontoret vårt på Lillehammer. 

Telefonnummer: 61 26 87 00
E-postadresse: post@alver.as

Nedenfor finner du også kontaktinformasjon til alle advokatene på Lillehammer.

Våre advokater på Lillehammer

Våre advokater på Lillehammer har høy juridisk kompetanse og forretningsforståelse, kombinert med erfaring fra flere ulike bransjer. Dette gjør at du kan være trygg på at du får god hjelp hos Alver. Nedenfor kan du lese om alle advokatene våre på Lillehammer. 

Erik Alver

Erik Alver

Advokat & Partner

Mobil: 928 92 990
ea@alver.as
Les mer
Lukk

Erik er leder av firmaets faggruppe for forretningsjus, og har lang og bred erfaring innen de fleste forretningsjuridiske områder. Særlig ekspertise har han innen fagområdene selskapsrett, skatterett, transaksjoner (omorganisering, kjøp og salg av virksomhet) og styrearbeid. Erik har mer enn 30 års erfaring som advokat. Han tidligere vært dommerfullmektig i Sør-Gudbrandsdal tingrett og avdelingssjef i skatteavdelingen ved Oppland fylkesskattekontor.

Jan Kjetil Brekken

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner

Mobil: 995 51 438
jkb@alver.as
Les mer
Lukk

Jan Kjetil har bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning for private og offentlige virksomheter innen sine kompetanseområder, spesielt innen arbeidsrett, kontrakter, eiendom og entreprise, i tillegg til løpende oppdrag som bostyrer i konkursboer. Han er tilknyttet faggruppe for forretningsjus samt eiendom og entreprise. Jan Kjetil er også advokatmekler og påtar seg styreverv i lokale virksomheter. Han har arbeidet som advokat siden 1998 og har bred prosedyreerfaring. Jan Kjetil har tidligere erfaring som politifullmektig ved Vestoppland Politidistrikt, dommerfullmektig i Oslo byfogdembete og fra Rime Advokatfirma i Oslo.


Lars Harald Rylandsholm

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Mobil: 924 82 278
lhr@alver.as
Les mer
Lukk

Lars Harald er vår daglige leder, og er leder av faggruppen for eiendom og entreprise. Gjennom over 20 år som advokat har Lars Harald arbeidet bredt med tvisteløsning og rådgivning særlig innen selskapsrett, eiendom og entreprise, kontraktsrett, og arbeidsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring, har vært voldgiftsdommer og benyttes jevnlig som foredragsholder. Han har tidligere vært kontorsjef i Songdalen kommune og dommerfullmektig i Hammerfest tingrett før han begynte i Advokatfirmaet Alver AS. I tillegg har han løpende styreverv i lokale virksomheter.

Ellen Beate Lunde

Ellen Beate Lunde

Advokat & Partner

Mobil: 977 58 780
ebl@alver.as
Les mer
Lukk

Ellen Beate er tilknyttet faggruppe for forretningsjus og personrett, samt eiendom og entreprise. Hun har lang erfaring med juridisk rådgivning innenfor sine kompetanseområder, spesielt skatte- og selskapsrett, generasjonsskifte, samt personvern/GDPR. Hun har arbeidet som advokat siden 2006, og har tidligere vært rådgiver i Finansdepartementet, dommerfullmektig ved Senja tingrett og advokat i Advokatfirmaet Haavind i Oslo. Ellen Beate er i tillegg medlem i Skatteklagenemnda.


Øystein Skurdal
Advokat Øystein Skurdal

Øystein Skurdal

Advokat & Partner

Mobil: 924 22 821
os@alver.as
Les mer
Lukk

Øystein er tilknyttet faggruppe for forretningsjus, eiendom og entreprise, samt restrukturering og insolvens Han har bakgrunn fra Klima- og miljødepartementet og som dommerfullmektig ved Nord-Gudbrandsdal tingrett, og har bred erfaring innen offentlig forvaltning, tvisteløsning og prosedyre. Øystein arbeider i hovedsak med kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold. Han har også kompetanse innen gjeldsforhandling, insolvens og tvangsfullbyrdelse. Øystein påtar seg også jevnlig oppdrag som forsvarer i straffesaker.

Finn Eirik Johansson Madsen

Finn Eirik Johansson Madsen

Advokat

Mobil: 911 39 254
fm@alver.as
Les mer
Lukk

Finn Eirik er tilknyttet faggruppe for personrett, samt eiendom og entreprise. Han har bred erfaring med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre for både privatpersoner og virksomheter, og jobber særlig med arv og skifte, barnevern og foreldretvister, eiendom og entreprise, forbrukersaker, forvaltningsrett, konkurs og pengekrav. Finn Eirik tar også jevnlig oppdrag som forsvarer i straffesaker. Finn Eirik har prosedyreerfaring fra nemnder, tingrett og lagmannsrett. Han har tidligere  arbeidserfaring fra Fylkesmannen i Oppland (Fylkesmannen i Innlandet) og Namsfogden i Oslo.


Fredrik Alver

Fredrik Alver

Advokat

Mobil: 475 00 547
fa@alver.as
Les mer
Lukk

Fredrik er tilknyttet faggruppe for forretningsjus og har bred erfaring med rådgivning til nasjonale og internasjonale virksomheter innen forretningsjuridiske områder, særlig innen fagområdene selskapsrett, konkurranserett og offentlige anskaffelser. Fredrik arbeider også med rådgivning innen personvern/GDPR. Han har arbeidet som advokat siden 2013 og har bakgrunn fra Advokatfirmaet Arntzen de Besche i Oslo. I tillegg til sin rolle som advokat i Alver, er Fredrik styremedlem i både Lillehammer Fotballklubb og Lillehammer Lawn Tennisklubb.

Nicolai Løland Dolva

Nicolai Løland Dolva

Advokat

Mobil: 481 59 993
nd@alver.as
Les mer
Lukk

Nicolai er tilknyttet faggruppe for forretningsjus og fast eiendom. Han har særlig kompetanse innenfor arbeidsrett, selskapsrett og kontraktsrådgivning, samt idrettsjuridiske problemstillinger. Nicolai har tidligere erfaring fra Advokatfirmaet Lund & Co i Oslo, og som advokatfullmektig i NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon). Nicolai innehar styreverv og er fast oppnenvt voldgiftsdommer i Norges Fotballforbund. Han foreleser også i emnet forretningsjus ved NTNU på Gjøvik.


Kontakt oss