Privat > Arv og skifte

Arv og skifte

Gjennom kyndig juridisk bistand både før og under gjennomføringen av et skifte kan konflikter unngås og pårørende slippe ytterligere belastninger.

Vi anbefaler å tenke gjennom hvordan man ønsker å fordele verdiene man har mens man lever og ta stilling til hva som skal skje når man dør. Vi kan bistå i alle ledd.

Mange kan med fordel vurdere å fordele enkelte verdier mens man lever. I slike tilfeller kan vi bistå med utarbeidelse av gavebrev og planlegging av generasjonsskifte. For eksempel kan det være aktuelt med overføring av bolig eller hytte til neste generasjon med livsvarig bruksrett eller andre heftelser, delvis aksjeoverføring med opprettelse av aksjeklasser med ulik stemmerett og utbytterett, betingede gaver osv. Opprettelse av ektepakt og samboeravtaler i kombinasjon med testamenter er også sentralt. I ektepakt kan det blant annet avtales forhold som gjelder formuen etter død.

Testament, herunder gjensidig testament, og arvepakter bør også vurderes opprettet. Dersom det foreligger et gammelt testament, bør man vurdere om testamentet bør revideres.

Vi anbefaler også å vurdere en fremtidsfullmakt, hvor man kan bestemme hvem som skal ha ansvaret for økonomi med videre dersom man – varig eller midlertidig – skulle bli ute av stand til å ivareta egne interesser, f.eks. som følge av slag, demens, bilulykke eller annen alvorlig sykdom/ulykke. Her kan det også bestemmes at eiendeler skal overdras som gave, eiendom skal selges osv.

Les vår praktiske guide om hvorfor du bør vurdrere en fremtidsfullmakt her: Hva er en fremtidsfullmakt og hvorfor trenger jeg det?

Tilsvarende kan det være aktuelt å opprette en viljeserklæring, også kjent som barnetestament, hvor man gir uttrykk for hvem man ønsker skal ha foreldreansvaret for barna om foreldrene dør. Dette er særlig aktuelt for eneforsørgere.

Et dødsfall er en påkjenning der de juridiske aspektene oppleves som mindre viktige og kan virke overveldende og belastende ved siden av sorgen. Vi har erfaring med å hjelpe de etterlatte. De fleste dødsboer skiftes privat. Vi kan bistå med rådgivning og gjennomføring av privat skifte, enten som rådgivere for arvingene samlet, eller for en (eller flere) arvinger etter avdøde.

Noen ganger er arvingene uenige og det kan bli skiftetvister mellom arvingene. Skiftetvister kan oppstå både under privat og offentlig skifte, og da vil partene har behov for advokatbistand.

Primærkontakt

Elisabeth Marie Bendixen

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Charlotte Kirkeby Nordengen

Advokat (i permisjon)

Ragnhild Helene Gerhardsen

Advokat

Lone Dreierstad Neby

Advokat


Kontakt oss