Privat > Arbeidsrett (for arbeidstaker)

Arbeidsrett

Vi legger vekt på å gi konkrete råd og ivareta klientens interesser best mulig. Gjennom godt og grundig forarbeid og dokumentasjon kan de fleste problemer og konflikter unngås.

Vi bistår blant annet i forbindelse med:

 • Ansettelser
 • Arbeidsavtaler
 • Inscentivordninger, bonus- og opsjonsordninger
 • Konkurranse-, kunde-, og rekrutteringsklausuler
 • Varsling
 • Personvern/Innsyn i e-post mv
 • Arbeidsreglement
 • Suspensjon
 • Omorganiseringer, nedbemanning og permittering
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Tvister/forhandlinger
 • Sluttavtale
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Oppkjøp
 • Inn-/utleie av arbeidskraft
Primærkontakt

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Nicolai Løland Dolva

Advokat

Kontakt oss