Privat > Arbeidsrett (for arbeidstaker)

Arbeidsrett (for arbeidstaker)

Vi legger vekt på å gi konkrete råd og ivareta klientens interesser best mulig. Gjennom godt og grundig forarbeid og dokumentasjon kan de fleste problemer og konflikter unngås.

For en arbeidstaker kan det oppstå en rekke spørsmål knyttet til utøvelsen av et yrke. Det kan løpende dukke opp behov for å eksempelvis få klarlagt innholdet i en arbeidsavtale, rekkevidden av en bonusordning eller gyldigheten av en advarsel.

I Advokatfirmaet Alver AS har vi spesialiserte advokater som kan bistå med alle forhold som måtte oppstå i din hverdag som arbeidstaker. I ytterste konsekvens fører vi eventuelle tvister for retten.

Vi kan eksempelvis bistå deg med:

 • Ansettelse
 • Arbeidsavtaler
 • Inscentivordninger, bonus- og opsjonsordninger
 • Konkurranse-, kunde-, og rekrutteringsklausuler
 • Varsling
 • Personvern/Innsyn i e-post mv
 • Arbeidsreglement
 • Suspensjon
 • Omorganiseringer, nedbemanning og permittering
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Tvister/forhandlinger
 • Sluttavtale
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Oppkjøp
 • Inn-/utleie av arbeidskraft

Relaterte artikler: Nylig avsagt dom: Reisetiden ble konstatert til å være arbeidstid.

Primærkontakt

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Nicolai Løland Dolva

Advokat & Partner

Kontakt oss