Næring > Forvaltningsrett

Forvaltningsrett | Næring

Forvaltningsrett er de rettsreglene som regulerer den offentlige forvaltning.

Så å si alle aktører i næringslivet vil komme i kontakt med det offentlige, eller forvaltningen. Dette kan gjelde generelle og lovpliktige godkjenningsordninger, søknader i konkrete saker, tilsyn fra det offentlige, eller klager på de avgjørelser som tas i stat eller kommune.

Våre advokater kan bistå din virksomhet i all kontakt med kommune og stat i små og store saker. Vi hjelper virksomheten din med blant annet:

 • Forberedelse av søknader i ulike godkjenningsordninger
 • Bistand ved tilsyn, for eksempel Arbeidstilsynet
 • Klage på avgjørelser og enkeltvedtak
 • Miljøsaker
 • Tilsyn med private helsevirksomheter
 • Reguleringssaker
 • Bistand til mat- og serveringsvirksomhet, skjenkebevilling og kontakt med Mattilsynet
 • Bøter eller krav om dagmulkt fra det offentlige
 • Landbruk
   

Ta kontakt med oss om dette, eller andre forvaltningssaker.

Primærkontakt

Elisabeth Marie Bendixen

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Kontakt oss