Næring > Immaterialrett og markedsrett

Immaterialrett og markedsrett

Vi i Advokatfirmaet Alver AS kan bistå deg med sikring og forvaltning av dine markeds- og immaterielle rettigheter.

Beskyttelse av bedriftens immaterielle rettigheter (IPR) i form av oppfinnelser, design, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter m.m. blir stadig viktigere og slike rettigheter er ofte blant de største verdiene en bedrift har. Sikring, forvaltning og håndheving av slike rettigheter er derfor av stor betydning. Vi i Advokatfirmaet Alver AS kan bistå med både rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning knyttet til immaterielle rettigheter.

Les mer på vår fagblogg: Hvordan ta patent på et produkt, et navn og en idé?

Nært knyttet opp mot regelverket for immaterielle rettigheter finner man ulike markedsrettslige problemstillinger. Vi bistår blant annet med saker som gjelder god forretningsskikk mellom næringsdrivende, villedende reklame eller andre urimelige markedsføringsmetoder, produktetterligninger, problemstillinger knyttet til nettsalg eller beskyttelse av forretningshemmeligheter. Innen en rekke bransjer er det også bransjespesifikke regler som griper inn i hvordan man kan selge og markedsføre sine produkter, herunder regler om merking mm. innen legemiddel- og medteksektoren.

Våre advokater kan bistå med compliance-arbeid for å forhindre ulovlig praksis, avtaleutforming, kontakt med myndigheter eller konkrete tvister. I kjøp og salg av virksomheter kan det også dukke opp særskilte markedsrettslige utfordringer.

Primærkontakt

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Nicolai Løland Dolva

Advokat & Partner

Kontakt oss