Privat > Eiendom > Bruksretter

Bruksretter

En bruksrett, eller en såkalt servitutt, er en rettighet som er knyttet til en annens eiendom.

En bruksrett, eller en såkalt servitutt, er en rettighet som er knyttet til en annens eiendom. Det finnes mange former for bruksretter, slik som for eksempel veiretter, rett til å bruke hus eller hytte eller beiteretter. Det finnes også servitutter som kun begrenser eierens rådighet over egen eiendom. Rettighetene kan være personlige, eller de kan tilligge en eiendom.

En bruksrett kan oppstå på forskjellige måter. Mange er stiftet ved avtale, mens andre kan være fastsatt ved utskifting av landbrukseiendom, i forbindelse med rettsaker, eller på grunnlag av hevd.

Ikke sjelden oppstår det konflikter knyttet til bruksretter, og det er gjerne rettighetens eksistens eller omfang som er tema. Spesielt for gamle rettigheter, som er stiftet for generasjoner siden, kan det være en utfordring å fremskaffe bevis for rettigheten. I slike tilfeller er det avgjørende å vite hvor en skal lete, og hva man leter etter.

Våre advokater har lang erfaring med saker om bruksretter, og kan bistå deg med utredning av rettigheter, forhandlinger og rettslige prosesser.

Primærkontakt

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Nicolai Løland Dolva

Advokat & Partner

Thomas Lønstad

Advokat & Partner

Lone Dreierstad Neby

Advokat


Kontakt oss