Næring > Eiendom og entreprise > Entrepriserett

Entrepriserett

Advokatfirma Alver tilbyr aktørene innen bygg- og anleggsbransjen rådgivning og bistand i alle stadier av byggeprosessen.

Vår erfaring er at alle aktørene i bransjen svært ofte er tjent med bistand i en tidlig fase av prosjektet for å unngå å komme skjevt ut med tanke på rettigheter og plikter. Opprydding er ofte langt mer kostbart enn rettledning. Advokatfirma Alver besitter kompetanse og erfaring gjennom å ha prosedert en rekke saker for domstolene, og deltatt i styrer i entreprenørselskaper. Dersom tvistesakene først oppstår, har vi dyktige advokater som kan håndtere den rettslige prosess.
Alle aktører i bygg- og anleggsbransjen tjener på å få kompetent og relevant rådgivning til rett tid i byggeprosessen.

Vi bidrar ikke kun med entrepriserettslige spørsmål, men også andre tilstøtende rettsområder som offentlige anskaffelser, plan- og bygningsrett, arbeidsrett, selskapsrett mm. Den rådgivning Advokatfirma Alver tilbyr omfatter disse områdene:

 • Utforming av kontrakter
 • Totalentreprise
 • Utførelsesentreprise
 • Underentrepriser
 • Innkjøp
 • Kontraktsforhandlinger
 • Anbudskonkurranse og offentlig anskaffelse
 • Kurs og konferanser i kontraktsbestemmelser, Norsk Standard, rutiner, endringshåndtering, kontraktsomlegging
 • Løpende rådgivning underveis i prosjektgjennomføringen
 • Håndtering av saker under plan- og bygningsloven
 • Innleie av arbeidskraft
 • Juridisk-strategisk arbeid og etablering av rutiner og styringssystem
 • Håndtering av konkurser underveis i byggeprosessen
 • Bistand i forbindelse med sluttoppgjør
 • Håndtering av reklamasjoner og mangler
 • Skade på tredjepersons eiendom
 • Ivaretakelse av søksmålsfrister og spørsmål om foreldelse
 • Bistand ved fusjoner og oppkjøp
 • Utarbeidelse av forliksklage/stevning/tilsvar
 • Alternative tvisteløsningsmekanismer, f.eks.
 • Prosjektintegrert mekling/konfliktløsningsråd
 • Utenrettslig mekling
 • Rettsmekling
 • Prosedyre/gjennomføring av rettsprosesser
Primærkontakt

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner

Charlotte Kirkeby Nordengen

Advokat (i permisjon)

Kontakt oss