Næring > Eiendom og entreprise > Regulerings- og byggesaker etter plan- og bygningsloven

Regulerings- og byggesaker etter plan- og bygningsloven

Advokatfirma Alver har lang erfaring med bistand til aktører i forbindelse med reguleringsarbeider.

Dette omfatter:

  • Rådgivning i forbindelse med organisering av byggeprosesser og oppstart av reguleringsplanarbeider
  • Bistand overfor plan- og bygningsmyndighetene
  • Bistand ved klager til offentlige muligheter
  • Bistand i forbindelse med privatrettslige krav mot kontraktsparter
  • Rådgivning i forbindelse med saksbehandlingen i kommunen
  • Assistanse ved klage på det offentliges vedtak
  • Utforming av avtaler mellom de ulike aktørene i byggeprosjektet
  • Bistand ved tvister knyttet til avtaler
Primærkontakt

Elisabeth Marie Bendixen

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Thomas Lønstad

Advokat & Partner

Ragnhild Helene Gerhardsen

Advokat

Kontakt oss