Privat > Eiendom > Mangel ved boligkjøp - mangelsaker

Mangel ved boligkjøp - mangelsaker

Kjøp av bolig er ofte den største investering en privatperson gjennomfører. Etter kjøp av bolig kan du oppdage feil eller mangler. En mangel ved bolig kan gi kjøperen rett til å holde tilbake kjøpesum, retting av mangelen, rett til å heve avtalen, rett til å kreve prisavslag, eller rett til erstatning (skadebot).

Vi kan bistå deg i alle faser av en slik sak, fra reklamasjon mot selger eller selgers forsikringsselskap, utredning av mangelen og dine krav som følge av denne, utenrettslige forhandlinger om dine krav, og bistand til å ta ut stevning (saksøke) og representere deg i en rettssak.

Våre advokater har lang erfaring med mangelsaker, og kan gi deg de riktige rådene underveis i prosessen. 
Du kan gjennom dine forsikringer ha rett til rettshjelpsdekning i slike saker. Vi kan bistå deg med å avklare dette med ditt forsikringsselskap.

Primærkontakt

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner

Nicolai Løland Dolva

Advokat

Helle Pharo Glæserud

Advokat


Thomas Lønstad

Advokat

Ragnhild Helene Gerhardsen

Advokatfullmektig

Kontakt oss