Næring > Eiendom og entreprise > Kjøp og salg av fast eiendom

Kjøp og salg av fast eiendom

Har du en kjøper til eiendommen din, eller ønsker å annonsere den for salg selv?

Det er blitt mer vanlig å selge eiendom uten megler, men de fleste velger likevel å la en oppgjørsansvarlig bistå med selve transaksjonen. Dette gir sikkerhet for at overføringen av eiendommen gjøres korrekt, og de fleste banker krever også dette for å utbetale lån for kjøper.

Bruker du oss som oppgjørsmegler, utarbeider vi kjøpekontrakt, skjøte og erklæring om konsesjonsfrihet. Vi håndterer oppgjøret mellom partene, og sørger for tinglysing av skjøte og eventuelle pantedokument.

Ta kontakt på telefon eller e-post for å få et konkret tilbud på ditt oppgjørsoppdrag.

Primærkontakt

Richard Søfteland Jensen

Advokat & Partner

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner


Kontakt oss