Næring > Eiendom og entreprise > Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling

Vår erfaring er at man som eiendomsutvikler bør søke kvalifisert rådgivning så tidlig som mulig i alle eiendomsprosjekter. Dette kan bidra til å avklare og unngå eventuelle konfliktområder, i tillegg til å optimalisere prosjekter både i utviklings- og driftsøyemed, og ved senere realisasjon av prosjektene.

Advokatfirmaet Alver AS bistår eiendomsbesittere og utviklere i alle faser av ulike eiendomsprosjekter, herunder utvikling av næringsarealer, næringsbygg, boligbygg, tomtefelter (bolig og fritidsbolig) m.v. Utvikling og gjennomføring av eiendomsprosjekter involverer og krever kompetanse innenfor en rekke rettsområder.

Vår bistand omfatter blant annet disse områdene:

 • Utbyggings- og opsjonsavtaler
 • Konsesjon og løysingsrett
 • Regulering, plan- og bygningsrettslige problemstillinger
 • Kart- og delingsforretninger, herunder fradeling og sammenføyning av eiendom
 • Seksjonering og re-seksjonering. Kombinerte sameier
 • Leiekontrakter
 • Offentligrettslige spørsmål
 • Naboforhold
 • Tomtefeste
 • Kjøp og salg av eiendommer/eiendomsselskaper, herunder kontraktsforhandlinger og oppgjørsfunksjon
 • Rådgivning knyttet til valg av selskapsform og selskapsstrukturer
 • Håndtering av tvister og tvisteløsning knyttet til eiendom og eiendomsrettslige spørsmål
Primærkontakt

Richard Søfteland Jensen

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Thomas Lønstad

Advokat & Partner

Ragnhild Helene Gerhardsen

Advokat

Kontakt oss