Privat > Eiendom > Naborett og nabotvister

Naborett og nabotvister

Nabotvister etter naboloven (grannelova) gjelder gjerne høyde og størrelse på trær, hekker, gjerder, plassering av bygg, veiretter eller andre rettigheter over naboeiendommen.

Ulovlig felling av trær eller andre urettmessige tiltak på naboeiendommen er også ofte gjenstand for konflikt. Erstatningskravene kan bli svært høye. Det beste er selvsagt å unngå en nabotvist, og her kan vi hjelpe dersom vi involveres på et tidlig stadium. Likevel, er tvisten først i gang, er det fornuftig å søke juridisk bistand.

Våre advokater kan bistå med rådgivning i saker som gjelder nabotvister, herunder i forhandlinger og rettssaker som har oppstått mellom naboer.

Reglene i naboloven er svært skjønnsmessige og rettspraksis er omfattende. Hver sak må vurderes for seg. De fleste har rettshjelpsdekning for nabotvister i forsikring av bolig.

Primærkontakt

Linn Heen Bjerkelund

Advokatfullmektig

Andre advokater i teamet

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Nicolai Løland Dolva

Advokat

Kontakt oss