Næring > Tvisteløsning

Tvisteløsning | Næring

Som advokater er en av våre fremste oppgaver å løse en tvist eller uenighet på best mulig måte for kunden, uansett hvilket fagfelt saken angår. 

En sak som skal behandles i rettsvesenet kan være kostnadskrevende for de involverte både økonomisk og på det personlige plan. Ofte vil den beste løsningen være å finne konstruktive løsninger utenfor rettssalen.

Mange saker er likevel nødvendige å få avgjort endelig av en domstol. Mange av våre advokater har spisskompetanse på tvisteløsning og prosedyre innenfor en rekke konkrete fagområder. Vi bistår fra start til mål med alt fra prosessrisikovurderinger, representasjon i domstoler, nemnder og klageorganer, til rettsmegling og utenrettslige forhandlinger.

Primærkontakt

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Richard Søfteland Jensen

Advokat & Partner

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner

Nicolai Løland Dolva

Advokat & Partner


Charlotte Kirkeby Nordengen

Advokat (i permisjon)

Kontakt oss