Næring > Insolvens og restrukturering

Insolvens og restrukturering

Insolvens er et vilkår for åpning av konkurs. En virksomhet er insolvent når den ikke lenger er i stand til å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller, uten at den manglende betalingsevnen må antas å være forbigående. Dersom din bedrift er i en finansiell vanskelig situasjon, bør du søke profesjonell veiledning så tidlig som mulig.

Flere av advokatene i Advokatfirmaet Alver AS har faste oppdrag som bostyrere for tingretten i Gjøvik, Lillehammer og Vågå, og vi har erfaring med både store komplekse konkurser og konkurser på enkeltpersonforetaksnivå.

Med vår erfaring kan vi bistå i forbindelse med planlagte restruktureringsprosesser, eller ved mer krisepregede situasjoner hvor det er behov for å iverksette tiltak for å redde en virksomhet fra konkurs, herunder også gjeldsforhandling og tvangsakkord. Vi yter også bistand i forbindelse med ivaretakelse av virksomheters og privatpersoners posisjoner som kreditorer, herunder etablering og tvangsfullbyrdelse av sikkerhetsrettigheter i form av pant, kausjoner, med videre.

Primærkontakt

Richard Søfteland Jensen

Advokat & Partner

Andre advokater i teamet

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner

Nicolai Løland Dolva

Advokat & Partner

Lone Dreierstad Neby

Advokat


Kontakt oss