Næring > Personvern - GDPR

Personvern - GDPR

EUs personvernforordning skal sommeren 2018 gjennomføres i norsk rett ved vedtakelsen av en ny personopplysningslov. Kravene for norske virksomheter i relasjon til håndteringen og sikringen av personvern strammes ved denne lovendringen til

Dette gjelder både ved at det innføres nye og tydeligere krav til rutiner, informasjon, dokumentasjon og etterlevelse, i tillegg til at det sanksjoneres strengere ved eventuelle brudd på regelverket. Dette gjelder både for personopplysninger for kunder, leverandører, samarbeidspartnere og for egne ansatte.

Alver Advokatfirma bistår jevnlig klienter med kvalitetssikring av alle personvernrutiner og -dokumenter. Dette inkluderer tjenester som kartlegger behov ved å vurdere hvilke personopplysninger som behandles i virksomheten i tillegg til konkret risikovurdering og tiltak for bedre internkontroll. Vi kan rådgi din bedrift med utarbeidelse av alle nødvendige dokumenter slik som bl.a. personvernerklæringer, samtykkeerklæringer, interne dokumenter for avvikshåndteringer, sletterutiner, mm.

Primærkontakt

Fredrik Alver

Advokat

Andre advokater i teamet

Ellen Beate Lunde

Advokat

Kontakt oss