Næring > Selskapsrett

Selskapsrett

En bedrift går gjennom ulike livsfaser, fra etablering/stiftelse, drift, reorganisering, restrukturering, fusjon/fisjon, salg og evt. avvikling og opphør. De ulike fasene gir opphav til en lang rekke til dels kompliserte og sammensatte problemstillinger som styret og ledelsen i enhver virksomhet må forholde seg til.

Etablering
Går du med en gründer i magen? Vil du ha hjelp til å starte aksjeselskap eller råd til å finne ut hvilken selskapsform som er rett for deg?

Drift
Ønsker du hjelp til omorganisering og restrukturering, herunder fusjon, fisjon, due diligence, salg av aksjer, kapitalforhøyelse, prissetting, realisasjon av aktiva, arbeidsrettslige spørsmål eller andre forhold vedrørende din virksomhet og den daglige drift?

Vil du kvalitetssikre at bedriften din følger lovverket i Norge og EU, for eksempel med hensyn til konkurranserett, skatter og avgifter, innrapportering, styreansvar, offentlighet og personvern? Det kan innebære potensielt store besparelser å kjenne sin virksomhets juridiske posisjoner til enhver tid, samtidig som det fort kan bli kostbart dersom noe utelates eller gjøres feil.

Trenger du rådgivning i de mange daglige driftsspørsmålene, slik som inngåelse av kontrakter, forhandlinger, beskyttelse av patenter og andre immaterialrettigheter, håndtering av tvister eller annet?

Har du behov for bistand fra profesjonelle styremedlemmer eller bedriftsrådgivere? Har du spørsmål om styreansvar, revisoransvar eller daglig leders ansvar, eller ønsker du hjelp til gjennomføring av generalforsamlinger og styremøter?

Avvikling
Skal du avvikle et selskap eller deler av et selskap, eller trenger du hjelp med gjeldsforhandling, oppbud eller konkurs? Trenger du hjelp til likvidering av midler eller bistand fra et profesjonelt avviklingsstyre?

Advokatfirmaet Alver AS innehar bred kompetanse innenfor de mange ulike områdene av selskapsretten, og våre erfarne advokater bistår deg gjerne med store og små problemstillinger i alle faser av din virksomhet.

Primærkontakt

Erik Alver

Advokat & Partner

Richard Søfteland Jensen

Advokat & Partner


Andre advokater i teamet

Tor Kolden

Advokat & Partner

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner

Ellen Beate Lunde

Advokat


Øystein Skurdal

Advokat

Fredrik Alver

Advokat

Nicolai Løland Dolva

Advokat


Kontakt oss