Om Alver > Aktuelt > Velkommen, Ragnhild og Thomas!

Velkommen, Ragnhild og Thomas!

Ragnhild Helene Gerhardsen og Thomas Sandvold Lønstad er ansatt som advokatfullmektiger i Advokatfirmaet Alver AS

Vi i Advokatfirmaet Alver AS er glade for å meddele at vi har utvidet og ytterligere forsterket vårt team med to nyansatte advokatfullmektiger. Begge begynte hos oss 1. april i år.

Ragnhild Helene Gerhardsen vil i hovedsak arbeide ved vårt Gjøvik-kontor. Hun kommer til oss fra tilsvarende stilling hos Advokatfirmaet BAHR AS i Oslo, hvor hun hadde jobbet siden 2019.

Thomas Sandvold Lønstad, som er født og oppvokst på Lillehammer og vil arbeide ved vårt kontor i hjembyen, kommer til oss med erfaring fra Advokatfirmaet Thommessen AS. 

Begge våre to nyansatte ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2019 og vi er glade for at de fra nå av er en del av vårt firma.

Primærkontakt

Thomas Lønstad

Advokat & Partner

Ragnhild Helene Gerhardsen

Advokat


Kontakt oss