Om Alver > Aktuelt > Charlotte K. Hauge ny advokat hos oss

Charlotte K. Hauge ny advokat hos oss i Alver

Velkommen, Charlotte!

Vi er glade for å fortelle at vi har utvidet og styrket vårt juridiske team med ansettelsen av advokat Charlotte Kirkeby Hauge.

Charlotte er del av faggruppene for eiendom og entreprise, forretningsjus og personrett. Charlotte har bred kompetanse på eiendoms- og entrepriserettslige spørsmål for entreprenører, byggherrer og utbyggere, samt juridiske problemstillinger innen generell kontraktsrett. Hun har også god og bred erfaring med arv og skifte. Charlotte har bakgrunn som advokat fra Advokatfirmaet Hjort i Oslo, med advokatbevilling i 2018, foruten at hun har vært dommerfullmektig i Hedmarken / Østre Innlandet tingrett på Hamar. Hun har erfaring både med juridisk rådgivning og prosedyre.

Primærkontakt

Charlotte Kirkeby Nordengen

Advokat

Kontakt oss