Om Alver > Aktuelt > Unge advokater i Alver starter Ung i Næring

Unge advokater i Alver starter Ung i Næring

Målet er å skape et nettverk som gir kjennskap på tvers av bransjer, som kan tilby et sosialt fellesskap, og som kan være en motivasjon for dem som vurderer å flytte til regionen

Unge advokater i Alver har startet opp nettverket Ung i næring – Gjøvik, Land og Toten, som et frivillig nettverk av og for unge i regionen. Målet er å skape et nettverk som gir kjennskap på tvers av bransjer, som kan tilby et sosialt fellesskap, og som kan være en motivasjon for dem som vurderer å flytte (hjem) til regionen. Nettverket er startet opp i lys av erkjennelsen av at Innlandet er det fylket i landet med færrest andel unge, og med tilsvarende få unge i næringslivet. Det gjør det desto viktigere å skape et nettverk for de unge som er her, og å vise potensielle tilflyttere hva regionen har å by på.

Nettverket skal samle ung kompetanse, vise bredden i arbeidsmarkedet og hvilke jobbtilbud som finnes, arrangere treffpunkter og møter og skape en bro mellom næringsliv og studenter. Unge i alderen 20-40 år kan bli med i nettverkets facebookgruppe for mer informasjon.

Ung i næring, ved Charlotte K. Hauge som er advokat hos oss i Alver, har i dag (28/6-22) også en kronikk i OA om viktigheten av å satse på ung kompetanse i næringslivet. Hun skriver at næringslivet må tørre å satse på de unge ved å ansette uten å kreve et par års erfaring. Bedriftene må også gjøre seg mer tilgjengelig for studentmassen, slik at studentene får en grunn til å bli før de flytter videre etter endt studie. Regionen kan ikke akseptere at kompetansen som utdannes flytter videre når vi har behov for den her.

Vi anbefaler alle som er i målgruppen om å ta del i facebookgruppen til Ung i Næring - Gjøvik, Land og Toten, som du finner her.

Kontakt oss