Privat > Skatt

Skatt

Skatte- og avgiftsreglene er omfattende og kompliserte. Det er viktig med kvalifisert rådgivning. Våre advokater har lang og variert erfaring fra Finansdepartementet, skatteetaten, Skatteklagenemnda og advokatarbeid.

Skattespørsmål er ofte kompliserte, og handler ikke alltid bare om tall. Advokatfirmaet Alver AS tilbyr spesialiserte skatteadvokater som får belyst og vurdert avgjørende problemstillinger og utfordringer. Vi kan orientere om skattemessige konsekvenser av å handle på en bestemt måte. 

Vår erfaring er at det i skattesaker er hensiktsmessig å få vurdert saken så tidlig som mulig. Regelverkene knyttet til skatt og avgift er komplekse, og rådgivning i forkant av en transaksjon eller ved utfylling av skattemeldingen kan sikre at det oppstår uklarheter eller uønskede tvister.

Vi kan bistå blant annet med:

  • Klage på ligning/skattefastsetting
  • Utbytteskatt
  • Tilleggsskatt
  • Anmodning om bindende forhåndsuttalelse (BFU)
  • Generasjonsskifte
  • Eiendomsskatt
  • Dokumentavgift
  • Utflytting/innflytting
  • Toll og særavgifter
  • Prosedyre for domstolen.
Kontakt oss