Privat > Skatt

Skatt

Skatte- og avgiftsreglene er omfattende og kompliserte. Det er viktig med kvalifisert rådgivning. Våre advokater har lang og variert erfaring fra Finansdepartementet, skatteetaten, Skatteklagenemnda og advokatarbeid.

Vi bistår blant annet i saker som gjelder:

  • Klage på ligning/skattefastsetting
  • Utbytteskatt
  • Tilleggsskatt
  • Anmodning om bindende forhåndsuttalelse (BFU)
  • Generasjonsskifte
  • Eiendomsskatt
  • Dokumentavgift
  • Utflytting/innflytting
  • Toll og særavgifter
Primærkontakt

Ellen Beate Lunde

Advokat

Kontakt oss