Om Alver > Aktuelt > Advokatfirmaet Alver + NTNU = Sant!

Advokatfirmaet Alver + NTNU = Sant!

Advokat Nicolai Løland Dolva foreleser i forretningsjus ved NTNU

Advokat Nicolai Løland Dolva har fått spørsmål fra NTNU om han kan påta seg forelesninger i forretningsjus for studenter på NTNU på Gjøvik. Avtalen ble signert før jul, og forelesningene, som skal pågå utover våren, er allerede i gang.

- Vi i Advokatfirmaet Alver AS er stolte og ydmyke over at vi som firma og våre advokater markerer seg på en slik måte at vi mottar denne typen henvendelser. Som firma er vi en betydelig leverandør av juridiske tjenester i Innlandet og det er derfor naturlig for oss å stille ressurser tilgjengelig når et av Innlandets fremste kompetansemiljøer etterspør vår kunnskap, forteller styreleder og partner i Advokatfirmaet Alver AS, Richard Søfteland Jensen.

Det er faget «Forretningsjus» ved NTNUs institutt for industriell økonomi og teknologiledelse som foreleses. Dette gjør samarbeidet ekstra spennende, forteller Søfteland Jensen. – Advokatbransjen er i stadig endring, så det å få stifte kjennskap med ulike innovative kompetansemiljøer er viktig for oss som firma. I tillegg er dette naturlig nok også en faglig utfordring, som også stiller krav til våre pedagogiske evner.

«Foreleseren» selv er godt i gang med undervisningen. – Målt i antall timer er dette et av de største oppdragene jeg så langt har hatt som advokat, og jeg tror timene jeg nedlegger i arbeidet med dette vil være verdifullt også for meg som advokat. Dette vil igjen komme våre klienter til gode. Først og fremst håper og tror jeg at studentene får utbytte av dette, og en av erfaringene så langt er at studentene setter pris på at forelesningene blir gjennomført med et praktisk tilsnitt og basert på erfaringer fra mitt virke som advokat, forteller advokat Dolva.

Primærkontakt

Nicolai Løland Dolva

Advokat & Partner

Kontakt oss