Om Alver > Aktuelt > Eurojuris Informerer -

Eurojuris Informerer - Eiendom og eiendomstransaksjoner

Vi i Advokatfirmaet Alver AS er en del av advokatnettverket Eurojuris Norge

Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. Kunnskap og presisjon er viktig, både ved planlegging, utvikling og ved realisasjon. En strukturert gjennomføring tar tid og går i ulike faser og fordrer et planmessig samspill mellom utvikler, kommune, investor, bank, entreprenør og kjøper/leietaker. En godt planlagt og regulert prosess sikrer forutsigbarhet. Det krever kunnskap, erfaring, oversikt og struktur. Dersom samspillet ikke fungerer, svinner verdier og kvaliteter i prosjektet, og man står i stedet med konflikter og tvister. Advokater har naturlige roller som både rådgivere og prosjektledere i eiendomsprosjekter.

I denne utgaven av Eurojuris Informerer er temaet nettopp eiendom og eiendomstransaksjoner. 

Trykk her for å lese nyeste utgave av Eurojuris Informerer

Kontakt oss