Om Alver > Aktuelt > Ny samling i Entreprenørskolen -

Ny samling i Entreprenørskolen -

Faglig innhold for aktører innen bygg og anlegg

Advokatfirmaet Alver har som en betydelig leverandør av juridiske tjenester til bygg og anleggssektoren gjennom en årrekke opparbeidet oss kunnskap og kompetanse som vi ønsker å dele med lokale og regionale aktører gjennom Entreprenørskolen.

Tema for neste forelsning i Entreprenørskolen: "Plunder og heft"

Utfordringer for entreprenøren med krav på vederlagsjustering som følge av "plunder og heft" etter Høyesteretts dom av 26. juni 2019.

Lillehammer: 10. oktober kl. 08:00-10:00 (Loungen, Eidsiva Arena)

Gjøvik: 11. oktober kl. 08:00-10:00 (Lindbak-rommet, Fjellhallen)

Foredragsholdere vil være advokatene Jan Kjetil Brekken og Lars Harald Rylandsholm.

Enkel bevertning og gratis deltakelse.

Påmelding: PÅMELDING ENTREPRENØRSKOLEN

Primærkontakt

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & Partner

Jan Kjetil Brekken

Advokat & Partner


Kontakt oss