Om Alver > Aktuelt > Lagmannsrettens dom delvis opphevet av Høyesterett - Barnevern

Lagmannsrettens dom delvis opphevet av Høyesterett - Barnevern

Advokat Finn Eirik Johansson Madsen har bistått en mor i en barnevernssak gjennom behandling i fylkesnemda, tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.

Lagmannsretten behandlet saken i begynnelsen av 2019 og bestemte at mor ikke skulle ha samvær med sitt yngste barn, og et sterkt begrenset samvær med det nest eldste. For det eldste barnet fikk moren et relativt omfattende samvær. Moren anket saken til Høyesterett som kom frem til at lagmannsrettens domsslutning om samvær mellom moren og de to yngste barna skulle oppheves. Spørsmålet om samvær må behandles på nytt i lagmannsretten.

Når myndighetene overtar omsorgen for et barn, har barn og foreldre som utgangspunkt rett til samvær, jf. barnevernloven § 4-19. Nektelse av samvær og sterk begrensning av samvær krever «spesielle og sterke grunner». Det skal med andre ord svært mye til før fylkesnemnda eller domstolene kan nekte samvær eller fastsette et samvær på kun én til to ganger per år.

Dommen kan du lese her:HR-2019-788-U

Kontakt oss