NÆRINGSLIV

Vi bistår i alle typer forretningsjuridiske problemstillinger, og anbefaler at vi involveres så tidlig som mulig i prosessen. Våre fagområder er: 

 • Forretningsjus
 • Selskapsrett
 • Akkord- og gjeldsforhandlinger
 • Skatterett
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Forhandlinger
 • Styreverv
 • Bygg- og entrepriserett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Bistand ved kjøp og salg av eiendom, herunder eiendomsmegling 

PRIVATPERSONER

Om du møter uforutsette utfordringer i hverdagen eller om du ønsker bistand til å vurdere din egen situasjon, bistår vi gjerne med både rådgivning, representasjon og prosedyre. Vi har erfaring med og bistår jevnlig private parter i følgende sakstyper:

 •  Kontraktsrett
 • Kjøpsrett
 • Arbeidsrett
 • Bygg- og entrepriserett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Familie- og arverett
 • Skifte av dødsbo
 • Barnefordelingssaker
 • Barnevern
 • Forsvarer i straffesaker
 • Bistandsadvokat i straffesaker
 • Helserett
 • Erstatningsrett  

OFFENTLIG

Vi bistår offentlige kunder innenfor følgende områder:

 • Forvaltningsrett
 • Forretningsjus
 • Selskapsrett
 • Skatterett
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Forhandlinger

KONKURSBO OG DØDSBO

Flere av firmaets advokater er regelmessig oppnevnt som bostyrere i konkurs- og dødsboer. 

 

Tast inn passordet for det konkursboet du ønsker å se.

Passord