Vi kommenterer

Fusjon, fisjon, kapitalnedsettelser og avvikling - frister for gjennomføring i Foretaksregisteret

08.09.2017

Ved fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling er det regulært et behov og ønske om å kunne gjennomføre transaksjoner med virkning fra 1.1.2017. Det er viktig å være oppmerksom på at Brønnøysundregistrene har fastsatt følgende frister for elektroniske meldinger i Altinn:

- Beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober 2017

- Gjennomføringsmelding må være mottatt innen 30. november 2017

 

For meldinger på papir er fristene henholdsvis 1. oktober og 30. november 2017.

 

Vi anbefaler at man planlegger og setter i gang denne type prosesser umiddelbart. Ta gjerne kontakt for å drøfte dette nærmere.

Foredrag i samarbeid med NHO Innlandet og Senter for seniorpolitikk

23.05.2017

 

I samarbeid med NHO Innlandet og Senter for seniorpolitikk inviterer vi til frokost og foredrag på Clarion Collection Hotel Hammer, Lillehammer. Advokat Ellen Beate Lunde er en av foredragsholderne, og vil informere om forslag til endringer og forenklinger i akskjeloven.

 

Dato: Torsdag 8. juni
Tid:    kl 08.00 - 10.00, enkel frokost fra kl 08.00
 

Program:
08.00 – 08.30  Enkel frokost og mingling
08.30               Velkommen
08.35 – 09.00  Olav Eikemo, seniorrådgiver ved Senter for Seniorpolitikk
09.00 – 09.20  Smarte råd og tips v/ Torkell Aass, HR direktør i NAMMO.
09.20 – 09.40  Aksjelovens endringer - hva betyr de for deg som bedriftseier og leder
                        v/Ellen Beate, advokat i Alver Advokatfirma
09.40               Hvilken betydning får dette i min bedrift?
10.00               SLUTT og god arbeidsdag!


Ingen deltageravgift.

 

 

For mer informasjon og påmelding:

 

http://crmlink.nho.no/m/1b487d55ec264b3083018c83f250735d/7AF068F8/26B6DA05/052017n

 

Morgenkaffe med NHO og Advokatfirmaet Alver

08.03.2017

Foto: Ingvild Eriksen Stehl

 

Sammen med NHO Innlandet inviterer vi til morgenkaffe på Rudshøgda.

 

Dato:   Torsdag 16. mars
Tid:      08.00 - 10.00 (Enkel frokost fra kl 08.00)
Sted:    Rudshøgda Kafedrift - nordgående kro

Tema:

 • Endringer i Aksjeloven v/ advokal Ellen Beate Lunde, Alver Advokatfirma
 • «Å ta ledertrøya» for bærekraft  i Innlandet. Hvem-hva-hvordan? v/Åge Skinstad, NHO Innlandet

Vår advokat Ellen Beate Lunde vil blant annet gi konkrete tips som du som bedriftseier/-leder må være oppmerksom på.

 

For mer informasjon og påmelding:

 

http://crmlink.nho.no/m/7baf16a0becd4440a8fa2a610a3be79a/BBAF6C52/EB0E8C2C/032017n

 

Ny advokatfullmektig

11.01.2017

Advokatfullmektig Siri Kjeldaas er vår nyeste medarbeider på Gjøvik-kontoret. Siri bistår våre klienter på blant annet følgende områder:

 

Generell forretningsjuridisk rådgivning, kontraktsrett, selskapsrett, bygg- og entrepriserett, transportrett og forsikring, arv, skifte samt konkurs- og dødsbobehandling.

 

Siri bistår også klienter fra Lillehammer-området.

 

Forenkling av aksjelovgivningen

06.12.2016

Av: Advokatfullmektig Siri Kjeldaas

 

Den 21. oktober 2016 la regjeringen frem forslag til endringer i aksjeloven og allmennakseloven.

 

Formålet med forslagene er å forenkle økonomi og administrasjon i aksjeselskaper med sikte på å øke verdiskaping i samfunnet og gjøre det lettere å starte opp bedrifter.

 

Dersom forslagene blir vedtatt, vil det bli enklere og billigere å starte aksjeselskap. Det foreligger også en rekke forslag for å forenkle drift og avvikling.

 

De viktigste endringene:

 • Reduksjon av minste aksjekapital fra kr 30 000 til kr 1. Dette fjerner behovet for startkapital for å etablere aksjeselskaper
 • Fjerning av krav om åpningsbalanse ved stiftelse med tingsinnskudd, fusjon, fisjon og omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap
 • Reduksjon av utbyttegrunnlaget vha. fradrag for balanseførte egne utviklingsutgifter
 • Enklere saksbehandlingsregler for fravalg av revisor
 • Fjerning av krav om revisjon av mellombalanse ifm. ekstraordinært utbytte for selskaper som har fravalgt revisjon
 • Fjerning av revisjonsplikten for morselskap i konsern
 • Fjerning av en rekke krav om særattestasjoner
 • Adgang til elektronisk avholdt generalforsamling og styremøte, elektronisk utsendelse av kommunikasjon til aksjonærer og elektronisk oppbevaring av selskapsdokumentasjon
 • Forenklet deltagelse på generalforsamling og styremøe via elektroniske hjelpemidler
 • Reduksjon av oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon til fem år
 • Valg av styremedlemmer på ubestemt tid
 • Ikke nødvendig med forutgående styrevedtak før generalforsamling i selskaper hvor alle aksjonærer sitter i styret
 • Plikt til å informere aksjonærene om tiltak som ikke krever generalforsamlingsvedtak
 • Fjerning av styrets handleplikt dersom egenkapitalen har blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen
 • Forenkling av reglene for avtaler med nærstående
 • Fjerning av kravet om eget avviklingsstyre, avviklingsbalanse og eget sluttoppgjør. Dette fjerner igjen behovet for revisjon ved avvikling

 

Utredningen er nå ute på høring med frist 9. januar 2017. Planen er å fremme lovforslag for Stortinget våren 2017.

 

Ta gjerne kontakt med Advokatfirmaet Alver ved ønske om ytterligere opplysninger om de foreslåtte endringer og/eller ved behov for annen rådgivning.

 

 

Næringstreff StyreAkademiet

09.11.2016

Vår advokat Richard Søfteland Jensen skal den 6. desember være en av flere dyktige foredragsholdere på næringstreff arrangert av StyreAkademiet Innlandet.

 

Invitasjon:

 

 

Råd og tips om generasjonsskifte

24.10.2016

Våre advokater Erik Alver og Ellen Beate Lunde har i siste utgave av Eurojuris Informerer skrevet en artikkel om generasjonsskifter, hvor du får en rekke råd og tips om hva du bør ta hensyn til. Klikk deg inn på linken nedenfor for å lese mer:

 

Artikkel om generasjonsskifte Oktober 2016

Nye advokatfullmektiger

23.05.2016